Aktuelle nybygg i Voss

Nybygg av kraftverk i Voss
Produksjon 41 GWh. Tverrelvi kraftverk vil utnytte et fall på rundt 300 meter. Aggregatet skal ha peltonturbin og en effekt på 9,9 megawatt.
Ny gang- og sykkelveg på Rv 13 Palmafossen - Brynagjelet - Tvildemoen i Voss
Ca. 600 meter ny gang- og sykkelveg inkludert ny bru over Brynagjelet.
Etablering næringsareal i Voss kommune
20 dekar gjennstår. Infrastruktur er på plass.
Fanggjerder på E16 Vassendaberget i Voss
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype is, tørrsnø. 290m.
Nybygg av rekkehus i Voss
Totalt 125 enheter.
Nybygg av rekkehus i Voss
Nyresvegen 170-174. Totalt 125 enheter.
Terrenginngrep og omlegging av veg på Fv 5410 Mestadstrondi
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein, bløtsnø/sørpeskred. 1050m.
Etablering av carport med bod ved omsorgstun i Voss Herad
TEK 17. Carport ved Vossestrand omsorgstun med plass til 5 bilar, sykkelparkering og isolert bod. Boda skal fungere som lager for verktøy og anna reiskap som vert brukt ute. Carporten skal ha asfaltdekke og moglegheit for lading av elbilar på alle 5 parkeringsplassane. Sykkelparkeringa skal ha asfaltdekke og straumuttak for lading av elsyklar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.