Aktuelle nybygg i Vik

Nybygg av vannkraftverk i Vik kommune
Leigland bygg AS skal bygge opp et hus i trekonstruksjon ved kraftverket.
Etablering av utslippsledning i Vik kommune
Vik kommune ber om tilbud på etablering av ny utslippsledning med tilhørende kumarrangement i Fresvik. Etablering av 2 stk. betongkummer med tilhørende utslippsledninger i PE 100 SDR 17, for spillvann og overvann. Ledninger skal loddbelastes og senkes til utslippspunkt ved kote -40.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.