Aktuelle nybygg i Vaksdal

Etablering av bredbåndsnett i Vaksdal
Gjeld utbygging i åtte delprosjekt: Dalegården; Fossmark; Grøssvik, Gammersvik og opsjon Mellesdalen; Hana, Stavenes og Sandvik; Helle- og Sætravegen; Kallestad; Langhelle og Kjenes; Skreia. Totalt 13 delkontrakt.
Etablering av bredbånd i Vaksdal kommune
Breiband til kommunar i Vestland 2023 rest. Midler tildelt i 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.