Aktuelle nybygg i Vaksdal

Omlegging av vei på Fv 5398 Langeskredo/Gullbrå i Vaksdal
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Isnett på Fv 569 Vikastø i Vaksdal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein, flom. 110m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.