Aktuelle nybygg i Ulvik

Overbygg på Fv 300 Melnes i Ulvik
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 70m.
Fanggjerde på Fv 572 Staursnes Nord II i Ulvik
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 150m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.