Aktuelle nybygg i Ullensvang

Nybygg av kulturhus mm i Jondal
Eit slags kulturhus med bresenter, museum, konsertsal, kontor, restaurant etc. Eventuelt legge rette for en kai i tiilknyting til bygget. Gnr/bnr: 31/1, 22, 27, 163 m. fl. Planområdet er på ca. 20,4 daa.
Nybygg av hotell på Almerket i Odda
Hardanger Lift. Ved bobilscampen. Gondolbane til Rossnos. Modulbygg.
Utvidelse av næringsareal i Kinsarvik
Fra økonomiplan 2022-2025.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbebyggelse i Røldal
Planområdet berører flere eiendommer. Følgende gnr./bnr. er berørt: 30/294, 30/185, 30/179, 30/155, 30/153.185 daa. Ca 100 hytter.
Nybygg av boligområde i Markastå
2 grunneier i området. Kommunen og privat grunneier. 15-20 enheter.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng ved Syreflot vassverk i Ullensvang
Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng ved Syreflot vassverk, samt tilhørende grunnarbeider, tilkomst- og vegarbeider og utvendige VA-grøfter. * Plasstøpt betongbasseng (ca 300 m3) med et overbygg i tre. * Etablering av vegtilkomst til anlegget. * Ca 700 meter med kommunale VA-grøfter i veg, parallellt med eksisterende ledninger. * ca 40 meter gjerde rundt vanninntak.
Nybygg av eneboliger i Jondal
5 tomter gjennstår i del 1.
Nybygg av brannstasjon i Eikevik i Jondal
Bygging av ny brannstasjon i Jondal, jamfør krav frå Arbeidstilsynet.
Nybygg av elementbru på Fylkesveg 5098 i Ullensvang kommune
Dagens bru er smal og underdimensjonert for trafikken som kryssar brua. Eksisterande elementbru skal rivast, og ny elementbru med totalspenn på om lag 17 meter og breidde 5,4 meter skal etablerast. I tillegg skal fylkesvegen skal hevast mot begge endar av brua, og ein traktorveg skal oppgraderast.
Rassikring på Fv 520 i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Etablering av bredbåndsnett i Ullensvang
Gjeld utbygging i fem delprosjekt: Aga; Frøynes; Hammaren; Lutro; Røldal. Totalt 13 delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.