Aktuelle nybygg i Sveio

Nybygg av boliger i Sveio
Gnr 40 bnr 12 m.fl.
Etablering av bredbåndsnett i Sveio
Gjeld utbygging i to delprosjekt: Nordskog; Buvik-Tittelsnes. Totalt 13 delkontrakt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.