Aktuelle nybygg i Sveio

Nybygg av boliger i Sveio
Gnr 40 bnr 12 m.fl.
Nybygg av 2- og 4-mannsboliger i Sveio kommune
Totalt skal det bygges 25 boenheter i området.
Nybygg av eneboliger i Sveio
8 tomter gjennstår.
Etablering av ny vannledning i Fjon, Sveio kommune
Prosjektet omfattar etablering av ca. 590m med vannledning, samt etablering av EL grøft for Fagne på deler av strekket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.