Aktuelle nybygg i Sunnfjord

Nybygg av forretning i Førde
9.000-12000 m2 nytt forretningsareal.
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr: 21/10, 263, 438, 661 samt del av 8, 9, 166, 544 og 555. Bygges i to trinn. Trinn 1 31 leiligheter trinn 2 24 leiligheter, samma underentreprenører i både trinn.
Nybygg av leiligheter, rekkehus og parkeringskjeller i Førde
Planområdet omfatter deler av eiendom g/bnr. 22/90 og hele eiendom g/bnr. 21/297. Totalt utgjør planområdet 11.2 daa. Det tilrettelegges for riving av eksisterende bebyggelse og etablering av inntil 6 nye enheter fordelt på 3 blokker og 9 småhus med tilhørende infrastruktur og skjult parkeringsanlegg. Bebyggelsen skal oppføres i tun-struktur, med et sentralt, grønt gårdsrom som vil være et knutepunkt og en møteplass for beboere så vel som naboer. Prosjektet blir sertifisert iht. BREEAM NOR-standard Very Good.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Førde, trinn 2
5 etasjer med takterrasse. Felles parkeringsgarasje mellom alle byggene.
Nybygg av boliger i Førde
2-3 etasjer. 8,8 dekar.
Nybygg av bru over Jælstra ved Mo og Øyrane VGS i Førde
Ferdigstille ny bru innen juni.2024. Ferdigstille riving og fjerning av eksisterende bru innen september 2024.
Etablering av brønnpark ved tre lokasjoner i Førde
K301 - Brønnpark HVL Førde K302 - Brønnpark Blåklokka K303 - Brønnpark Førde trafikkstasjon

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.