Aktuelle nybygg i Sunnfjord

Nybygg av gruvedrift/industri i Naustdal
Konsulent for kraft/vanntilførsel: Asplan Viak AS, Leikanger. Det Norske Veritas AS skal utvikle kontrollsystem for miljøovervåkning. EPC2- Bygging- Åsen og Øvrelid AS EPC3- Processanlegg og mekanisk installasjon- Nordic Bulk AS Sandnes EPC4- Automasjon og kontrollsystem- Normatic AS
Nybygg av leiligheter i Førde
Gnr/bnr: 21/10, 263, 438, 661 samt del av 8, 9, 166, 544 og 555. Bygges i to trinn. Trinn 1 31 leiligheter trinn 2 24 leiligheter, samma underentreprenører i både trinn.
Forberedende arbeide for nybygg av gruvedrift/industri i Naustdal
Konsulent for kraft/vanntilførsel: Asplan Viak AS, Leikanger. Det Norske Veritas AS skal utvikle kontrollsystem for miljøovervåkning.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Førde, trinn 3
Ca. 30-40 boenheter. Feltet består totalt av ca. 120 boenheter. Eneboligtomter, tomannsboliger.
Nybygg av vannkraftverk i Førde
Gjennomførelsetid: 12-15 måneder.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Førde, trinn 1
5 etasjer med takterrasse. Felles parkeringsgarasje mellom alle byggene.
Nybygg av kraftverk i Førde
6,23 GWh. 130 m 23 kV jordkabel.
Områderegulering for stadsutviklingsprosjekt i Førde
Utviklingsplanen «Vevring Vidare» har sett særleg fokus på; Ny båthamn, Utvikling av grendesenteret, næringsutvikling, landbruksutvikling, kunstlandsby, bustadsutvikling, nærmiljøanlegg og marknadsføring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.