Aktuelle nybygg i Stad

Nybygg av forretning, kontor og privat/offentleg tenesteyting i Nordfjordeid
Gnr/bnr 46/2, 45/105, deler av 45/195, 1 mfl. Planforslaget skal legge til rette for to byggetrinn, F/k/T1-2 og F/KT2.
Nybygg av forretning, kontor, bolig og parkering i Stårheim
Utbyggingsplanane går ut på å bygge eit nytt bygg innanfor F/K/B3. Det er også ein tanke å omregulere parkeringsarealet til forretning/kontor/bustad og legge til rette for parkeringskjellar innafor F/K/B3 i staden. Gbnr. 44/2, 48, 417, 464, 465 og 466.
Nybygg av forretning, kontor og privat/offentleg tenesteyting i Nordfjordeid
Gnr/bnr 46/2, 45/105, deler av 45/195, 1 mfl. Planforslaget skal legge til rette for to byggetrinn, F/k/T1-2 og F/KT2.
Nybygg av frittliggande småhus i Ervik, Stadlandet
Del av gnr/bnr 245/6, 245/14 m. fl. Einebustadar, einebustadar med sekundærleilighet og horisontalt og vertikalt delte tomannsbustadar.
Nybygg av boliger i Holmøyane
4 eneboligtomter og 1 rekkehus tomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.