Aktuelle nybygg i Solund

Riving-og nybygg av ungdomsskole på Hardbakke i Solund
Ny ungdomsskole for ca 50 elever. Planlegges bygd sammen med barneskolen.
Nybygg av eneboliger i Hardbakke
Storehaugen er eit regulert bustadfelt og ligg sentralt i Hardbakke sentrum. Det er lagt til rette for 4 tomter i feltet nord for idrettsbana og i bakkant av eksisterande bebygning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.