Aktuelle nybygg i Solund

Etablering av lokalitet for fiskeoppdrett (flytende anlegg) i Solund kommune
Flytende anlegg. Oppdrett av laks, aure og regnbogeaure. Det vert søkt om løyve til løyve til inntil 1560 tonn MTB ved lokaliteten.
Etablering av ny lokalitet for oppdrett av matfisk i Solund kommune
Oppdrett av matfisk for laks, aure og regnbogeaure ved Lyngholmane sør for Færøy. Anlegg i sjø. Intill 2340 tonn MTB.
Nybygg av tomannsbolig i Solund kommune
Utbygging på tomt 14 for ein tomannsbustad. Tomannsbustaden skal vere over eit plan. Tilrettelegging for ladeboks på kvar bueining: Eige kurs frå kvart sikringsskap + trekkerøyr fram til punkt for montering av ladeboks. Opsjonspris på ladeboks. Det skal opparbeidast 4 stk. parkeringsplassar. Opsjonspris: varmepumpe inklusiv infrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.