Aktuelle nybygg i Samnanger

Etablering av konsentrert og frittliggjande hytter i Samnanger
GNR/BNR: 34/4, 34/19, 34/188 m.fl. Ca. 248 daa.
Nett og sognemur på Fv 49 Frølandsuren i Samnanger
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 90m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.