Aktuelle nybygg i Modalen

Nybygg av kraftledning i Modalen
Det søkes om å etablere en ca. 200 m lang jordkabel av typen TSLF 24 kV 3x1x95 mm2 AI jordkabel fra kraftstasjon til tilknytningspunkt ved ny nettstasjon nord-øst for inngang på Modalstunnelen i sør. Høyspentkabel vil graves ned i grøft gjennom midlertidig anleggsområdet fra kraftstasjon til fylkesveien. Derfra vil kabelen krysse fylkesveien og gå i grøft langs veiskulder fram til tilknytningspunkt i nettstasjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.