Aktuelle nybygg i Luster

Tunnel på Fv 5641 Rindabakkane I i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Dekker Utledøla. Kan evt. sikrast med to korte tunnelar
Overbygg på Fv 5637 Sørheimtunnelen II Sør i Luster
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest 2018-2029 Skredtype stein, flom, sørpeskred/flomskred. 130m.
Overbygg på Fv 5637 Seljegrovi i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 180m.
Rassikring på Fv 55 Råumberget i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.