Aktuelle nybygg i Kvam

Bolting på Fv 5116 Gjelet (Haukås) i Kvam
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 250m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.