Aktuelle nybygg i Kinn

Nybygg av firemannsboliger i Florø
6-7 firemannsboliger med totalt 32 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Florø
Gnr/bnr 202/494, 411 og 407. Planområdet er 4 daa. 5-6 etasjer.
Etablering av bredbåndsnett i Kinn
Gjeld utbygging i tolv delprosjekt: Gruppe 17A: Teigen Gruppe 17B: Helgøya Gruppe 18A: Mækjevika Gruppe 18B: Grønenga Gruppe 18C: Terdalen Gruppe 18D: Trettevika-Fanevik Gruppe 21A: Steindalen/Svardal Gruppe 21B: Osen Gruppe 12: Silda Gruppe 13: Nygård/Skavøypollen/Evja Gruppe 14: Brandthamna Gruppe 15: Hagen Totalt 13 delkontrakt.
Etablering av landstrømanlegg inkl. grøftearbeid m.m. ved kaianlegg på Trollebø i Måløy i Kinn kommune
Landstrømanlegg inkl grøftearbeid mm. for Fiskerikai og kaianlegg på Trollebø i Måløy i Kinn kommune.
Nybygg av toalettanlegg i Torghopen ved torget i Måløy i Kinn kommune
Planen er at eksisterande bussskur i området blir flytta og nytt toalettbygg med integrert bussskur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.