Aktuelle nybygg i Gloppen

Ny nettilknytning til kraftverk i Gloppen
Tilknytningen er planlagt via en 300 m lang jordkabel, nedgravd i vei, til koblingsstasjon ved eksisterende 22 kV-ledning.
Tillrettelegging for turistretta kultur- og næringsverksomhet i Sandane
Formålet med planen er tilrettelegging for turistrettet kultur- og næringsvirksomhet. Planområdet er på 46 dekar. Klyngetunet: 6 stk utleieenheter, 1 stk matsal og 1 stk sauna (byggeløyve i 2021 på midlertidig dispensasjon) • Gårdstunet: Låve: bruksendring fra fjøs til forsamlingslokale og utvidingsmuligheter til infrastruktur m.m. Bustadhus: bruksendring fra bustadhus til utleie av rom, kontor, personalrom, osv • Kjøkkenhagen: Inntil 2 stk drivhus (ca 40 kvm, byggehøyde maks 6 meter) Inntil 10 stk utleieenheter (ca 40 kvm per utleieenhet, byggehøyde maks 6 meter) • Vannkanten: Inntil 8 stk utleieenheter, totalt BYA ca 200 kvm, byggehøyde tilpasses etter terreng, maks 12 meter der bygget kan plasseres inn i terrenget nord på eiendommen. Nytt naust ca 160 kvm, høyde maks 8 meter Badehus ca 300 kvm, høyde maks 8 meter Restaurant, matservering til 50 personer, ca 400 kvm, byggehøyde maks 8 meter. Promenade (ca 4 meter bredde) og diverse mindre tiltak/bygninger langs vannkanten til grilling, fisking, bading, osv • Bøen: Bruk av bøen til vår- og høstfestival med scene (ca 120 kvm) ved vannkanten
Rassikring på Fv 5734 Hattesteinen i Gloppen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Ikke kostnadsberegnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.