Aktuelle nybygg i Fjaler

Etablering av gravplass med flomvern ved Dale kirke i Fjaler kommune
Detaljregulering av gbnr. 63, bnr. 6, 187 og 221 og gnr. 64, bnr. 6 m. fl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.