Aktuelle nybygg i Fitjar

Nybygg av barnehage i Fitjar kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Nybygg av VA-ledning i Fitjar
Ca. 600 meter grøft.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.