Aktuelle nybygg i Eidfjord

Ny tunnel på Fv 103 Felevikja I-III i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 350m.
Utbygging av fjellpark i Eidfjord
Gnr/bnr 17/207 og 208.
Nybygg av eneboliger i Eidfjord
Torgilsvegen 7 og 9. Smievegen 10. Hereidsvegen 24. Gamle Hereidsvegen 4. Kvednabakken 11.
Nybygg av eneboliger i Eidfjord
Blåhattflåten 4, 6. 8 og Blåhattflåten 11, 12, 13.
Oppgradering av sjøfront med brygge og promenade i Eidfjord sentrum, trinn 1
Opparbeiding av sjøfront med brygge og promenade, samt midlertidig torgplass i Eidfjord sentrum. Promenade og brygge ferdigstillast komplett. Torg etablerast som midlertidig grusplass i byggetrinn 1 og er planlagt etablert med skiferdekke, torgbygg m.m. i byggetrinn 2. Byggetrinn 2 vil bli utlyst i eigen konkurranse. Det skal etablerast ny brygge frå eksisterande brygge i aust til sjøbu i vest, slik at det blir mogeleg å opphalde og bevege seg på sjøsida av sjøbua. Eksisterande trebrygge bevarast og fornyast med nytt toppdekke. Det etablerast nedtrapping mot sjø for opphald og bading. Brygga grensar til ein promenade som strekkjer seg gjennom heile prosjektområdet. Promenaden koplar seg på eksisterande ganglinje i vest og vil kople seg på ein framtidig ganglinje i aust. I nivåforskjell mellom torgplass og promenade etablerast sittekantar av granitt med innebygd rampe og innebygde plantekassar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.