Aktuelle nybygg i Austevoll

Nybygg av bustadområde i Austevoll
Gnr/bnr 40/2, 40/217, 40/218, 40/219, 40/221, 41/5 og 40/87. 75,16 daa. Det er lagt opp til ei blanding av einebustadar og fleirmannsbustadar.
Nybygg av næringsområde for sortering og mellombells lagring av containere mm på Haukanes
2000-3000 kvm. Takhøyde 15-20 m. Del av gnr./bnr. 46/125 m.fl
Trafikksikkerhetstiltak langs Fylkesveg 546 Selbjørn bru i Austevoll
I investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Etablering av midlertidige undervisningslokaler/brakker ved grunnskole i Austevoll kommune
Leieperiode er 2 år med mulighet for forlengelse på 1 år av gangen i ytterligere 5 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.