Aktuelle nybygg i Askvoll

Nybygg av boliger i Askvoll
Formål med planarbeidet er tilrettelegging for kring 9 nye bustadtomter innanfor del av gbnr. 56/6 fordelt på to områdar. Nye tomtar er fortetting av etablert busetnad, og ein ser føre seg at ein kan nyttiggjere seg av etablert vegtilkomst og infrastruktur i områda.
Nybygg av eneboliger i Askvoll
6 ledige tomter. Tomt nr 1-2-6-9-11-12. Tomtane ved Askvoll Øvre ligg sentralt til og er lette å opparbeide.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger på Høgda i Kvammen, Askvoll
25 daa total for området. Gnr/bnr: 86/1, 2. Infrastruktur for 6 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.