Aktuelle nybygg i Askøy

Utbedring/omlegging av vei i Askøy
Ca 3,3 km. BIM: Sweco Norge AS.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Askøy
Siste delfeltet på Stongafjellet. Ca 115-120 boenheter.
Nybygg av idrettshall og badeanlegg på Myrane i Askøy
Ca. 6000-7000 BTA. Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Nybygg av renseanlegg i Askøy
Masseutskifting o forberedende arbeid ligger på eget prosjekt
Nybygg av boliger på Hanøy i Askøy
Eneboliger, tomannsboliger, tremannsboliger, firemannsboliger og leilighetsbygg. Gnr/bnr: 19/454, 461. 42 tomter til salg.
Nybygg av rekkehus, tomannsboliger og firemannsboliger i Askøy
20 rekkehus og 32 boenheter i firemannsboliger.
Nybygg av infrastruktur og boliger på Strusshamn, Askøy, trinn 1
Prosjekt Lønvards Toppen skal Boetablering AS bygge 34 leiligheter i forskjellige størrelser, fra 58m2 til 118m2. Bygget er splittet opp i 2 forskjellige bygg, men allikevel sammenhengende med heis og trappegang. Garasjeanlegg under begge bygg. Total utbygging 135 leiligheter.
Nybygg av boligfelt på Tveit i Askøy
Planområdet utgjør ca. 29 daa, og ligger på Tveit, nord for Solåsen, vest for Romledalen. I planområdet er det foreslått oppført inntil 30 nye boenheter, i form av tomannsboliger, firemannsboliger og rekkehus. Planforslaget regulerer vegtilkomst via eksisterende veg gjennom boligfeltet Romledalen, der vegen foreslås regulert med fortau.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.