Aktuelle nybygg i Alver

Nybygg av barneskole i Eikanger
Reguleringen utføres i samarbeid med SVV.
Nybygg av leiligheter på Knarvik i Lindås
Knarvik BBB 2. Formålet med planen er å leggje til rette for oppføring av blokkbusetnad i form av terrasserte bygg med tilhøyrande funksjonar og infrastruktur. Det er planlagt for oppføring av 31 bueiningar, med parkeringsanlegg under bakken. Antall etasjar varierer frå 2 til 5. Felles uteområde er planlagd som eit stort tun i sør og eit mindre mot nord vest.
Nybygg av leiligheter, Kubbaleitet, Lindås, trinn 8
Total utbygging består av ca 135 leiligheter. Kubbaleitet 121-129.
Nybygg av sjøledning for industrivann fra Vågseidet-Syslakvågen
Entreprise S01 omfatter levering og montering av sjøledning fra Vågseidet til innerst i Syslakvågen, ca. 6,6 km Ø560 mm PE-ledning. Utbyggingen av fase 1 er delt inn i 4 entrepriser: Entreprise A01 - Ledningsanlegg i grøft Syslakvågen - Sjursetvatnet Entreprise S01 - Sjøledning Vågseidet - Syslakvågen (denne entreprisen) Entreprise B01 - Grunn- og bygningsmessige arbeider Vågseidet pumpestasjon Entreprise M01 - Pumper, røropplegg og automasjon, Vågseidet pumpestasjon. Total estimert kostnad: 100-110 Mnok.
Etablering av infrastruktur for boliger i Langeland
18 eneboligtomter og to leilighetsbygg med tilsammen cirka 100 leiligheter på feltet.
Gjenoppbygging av omsorgsbustad etter brann i Alver kommune
Gjenoppbygging av en nedbrent 2-mannsbolig/omsorgsbolig.
Ny sjøledning fra Bøvågen til Marøy
Ledning i sjø. Graving på tre plasser på land.
Utfylling i sjø ved verkstedområde i Hjelmås
Behovet for reguleringsplanen kjem som følgje av arbeid i samband med rehabilitering av containere frå NGIR. Det er difor ønskje om å kjøpe eit tilleggsareal i sør og opparbeide dette arealet til oppstilling av utstyr og større containerar. Det er ikkje planar om å utvide eller bygge nye bygg på tilleggsarealet, men tiltaket krev noko utfylling i sjø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.