Aktuelle nybygg i Osen

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Osen som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av næringsområde med kaianlegg i Furuvika i Skaun kommune
Gnr./bnr. 178/2,3,4, 177/1,2,4, 180/1,3, 178/8, 1039/6, 147/2, 173/1 m.fl. Planområde er ca. 1090 daa.
Etablering av byggfaghall med tilhørende uteareal ved videregående skole i Trondheim
Det er behov for en overordnet trafikkanalyse som skal gi en overordnet trafikkplan for skoleområdet. Trafikkplanen vil bla være grunnlag for utomhusanlegget og bebyggelsen knyttet til den nye byggfaghallen, samt evt. nye prosjekter ved skolen. Trafikkanalysen må resultere i en overordnet målsetting for avvikling av trafikk ved skolen.
Utbedring av E6 Ulsberg-Melhus S, parsell E6 Berkåk – Vindåsliene
Ca. 15 km ny vei. BREEAM Infrastructure Whole Team Award, nivå Very Good.
Nybygg av boliger i Trondheim, trinn 2
I dag er flere delfelt ubebygd mens maks grensen for antall boenheter på 465 er nådd. Økningen på 75 boenheter foreslås lagt til de ubebygde delfeltene; B05 og B11-B12. Felt B10 omreguleres til grønnstruktur og bakkeparkering.

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.