Aktuelle nybygg i Orkland

Nybygg av bolig- og næringsområde i Orkdal
44 boenheter og 30 dekar næring. 43 tomter gjenstår.
Nybygg av leiligheter og rekkehus på Rømme, trinn 4
Ca. 20 leiligheter/trinn. Totalt 150 leiligheter og ca. 750 kvm næring. Parkeringskjeller under leilighetene.
Nybygg av leilighetsbygg i Melhus
Omregulering fra barnehagetomt til leilighetsbygg. Eksisterende brannstasjon inngår i planarbeidet.
Nybygg av boliger i Orkland
Planområdet er på cirka 3,4 daa. Hensikten med planarbeidet er å regulere for nye boliger i Steinvegen 12 i Orkland kommune. 8-10 enheter. Aktuelle formål innenfor planområdet vil være: boliger, felles leke- og uteopphold, grønnstruktur, kjøreveg, parkering, avfallshåndtering og annen veigrunn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.