Aktuelle nybygg i Melhus

Nybygg av boligområde i Melhus
Planforslaget legger opp til en kombinasjon av 4- og 6-mannsboliger, samt et leilighetsbygg med 12 boenheter, med tilhørende uteområder og nødvendig infrastruktur.
Nybygg av næring og boliger i Melhus
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nybygg med næring og bolig i 1 til 5 etasjer, med ca. 45 boenheter. Varehandel/service og evt. kontorer i næringsdel på plan 1.
Nybygg av boliger på Potten i Melhus
37-40 boenheter. Gnr/bnr: 92/18, 92/16 og 92/55.
Riving av næring og nybygg av butikk, boliger og parkeringskjeller i Gimse
1.000 m2 næring, 1.000 m2 kjeller og 2.500 m2 bolig. 24-33 boenheter.
Nybygg av leiligheter i Melhus
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av lavblokk i inntil 3 etasjer i Arnenvegen på Lundamo, med maksimalt 15 boenheter med tilhørende parkering og leke- og uteoppholdsarealer. Parkering planlegges løst med bakkeparkering i 1.etasje, og leiligheter i ulike størrelser i 2. og 3.etasje.
Nybygg av rekkehus i Melhus
Gnr/bnr: 36/194 mfl. Hensikten med planen er å legge til rette for utvikling av inntil 11 boenheter i form av nybygg rekkehus og bruksendring av eksisterende bebyggelse i et etablert boligområde. Utviklingen av boenhetene er planlagt i form av etablering av 5 nye rekkehus på gnr/bnr 36/194, samt bruksendring fra enebolig til flermannsboliger i de eksisterende byggene innenfor planområdet.
Nybygg av gang- og sykkelbru over Gaula i Melhus kommune
Brua skal knytte bolig-, skole- og idrettsområdene på Gimseområdet (vestsiden av Gaula) sammen med øvrige deler av Melhus sentrum (østsiden av Gaula).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.