Aktuelle nybygg i Hitra

Nybygg av barne- og ungdomsskole i Hitra
Trinnvis utbygging for trinnene 1-4, 5-7 og 8-10.
Utvidelse av industriområde i Hitra kommune
Gnr/bnr 1/22/298 og 122/123. Max to etasjer.
Utvidelse av næringsområde på Hitra
Område B: I nord planlegges det med utfylling i sjø for å utvide næringsarealet og for å etablere ny kai. Ved småbåthavna planlegges det med utfylling i sjø for å åpne opp for flere naustplasser og flere parkeringsplasser
Nybygg av småhus i Hitra kommune
Boligene skal bygges i kretsene Barman, Fillan og Strand, og boligene skal bygges i etablerte boligfelt. Prosjektering, levering og ferdigstillelse av 12 stk nøkkelferdige boliger. Gnr/bnr: 11/90, 11/93, 11/94, 93/124, 120/167 og 120/168.
Nybygg av omsorgsboliger for unge bevegelseshemmede beboere i Fillan sentrum
Hitra kommune planlegger å oppføre nye omsorgsboliger for unge bevegelseshemmede beboere i Fillan sentrum. Anlegget skal inneholde 6 leiligheter med servicefunksjoner i 1. etasje, aktivitetsbase og demonstrasjonsleilighet for velferdsteknologi og 4 disponible omsorgsleiligheter i 2. etasje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.