Aktuelle nybygg i Flatanger

Utvidelse av industi-/lagerområde i Flatanger
Gnr/bnr: 13/10, 16, 26 mfl. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for etablering av ny veitrase for den kommunale veien (Petrabakkan) gjennom området, utvidelse av industri/lager samt justeringer av eksisterende formål innen plangrensen.
Etablering av uteområde ved skole og barnehage i Flatanger, trinn 2
Utlysning av anbud for trinn 2 iht plan for etablering av uteområdet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.