Aktuelle nybygg i Flatanger

Nybygg av kunstgressbane på Lauvsnes
Gjennomførelsetid: 3-4 måneder.
Etablering av ny veitrase i Flatanger
Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for etablering av ny veitrase for den kommunale veien (Petrabakkan) gjennom området, utvidelse av industri/lager samt justeringer av eksisterende formål innenfor plangrensen. Gjennomførelsetid: 2-3 måneder. Gnr/bnr: 13/10, 16, 26 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.