Aktuelle nybygg i Notodden

Riving og nybygg av storhandel i Notodden
Prosjektet består i å rive eksisterende bygg på 1900m2 og etablering av 4300m2 for handel og varemottak.
Etablering av bussholdeplass og parkering ved barneskole på Rygi i Notodden kommune
Ca. 50 parkeringsplasser og en bussholdeplass med plass til 3 skolebusser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.