Aktuelle nybygg i Vindafjord

Etablering av naustområde med småbåtanlegg og parkering i Nedre Vats
Gnr/bnr: 138/1 m.fl. Private grunneier/forslagsstiller: Inge og Agnes Olaug Mæland. Areal på ca. 12 daa.
Nybygg av kabelanlegg på Bjoa
Vindafjord kommune skal legge kabel for ny Telenor mast på Kyrkjenuten.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.