Aktuelle nybygg i Vindafjord

Nybygg av leilighetsbygg i Ølen
Infrastruktur finns delvis.
Miljøgate og gang- og sykkelveg på Fv 46 Vikedal sentrum i Vindafjord
560 m. Bygging av ny miljøgate i Vikedal sentrum samt etablere gang- og sykkelveg frem til Søndenåkrysset. Omfatter også arbeid med kommunalt VA.
Nybygg av frittliggende småhus og konsentrert bebyggelse i Ølen
Gnr/bnr: 273/2 mfl 9 tomter fordelt på eneboliger, tomannsboliger og 1 tomt med konsentrert bebyggelse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.