Aktuelle nybygg i Vindafjord

Nybygg av næringsområde i Ølen
Arealkrevende industri. 93 dekar + infrastruktur.
Nybygg av leiligheter i Skjold
Foremålet med planarbeidet er å legge til rette for leiligheter i to nye etasjer på dagens <<bankbygg>>.
Ny 132 kV-ledning mellom Ølen, Våg og Bratthammer (-Spanne)
Totalt ca 36 km. Totala kostnaden for Ølen - Bratthammer (3 delstrekninger) ca 100-105 Mnok.
Ny 132 kV-ledning mellom Ølen, Våg og Bratthammer (-Spanne)
Totalt ca 36 km. Totala kostnaden for Ølen - Bratthammer (3 delstrekninger) ca 100-105 Mnok.
Ny 132 kV-ledning mellom Ølen, Våg og Bratthammer (-Spanne)
Totalt ca 36 km. Totala kostnaden for Ølen - Bratthammer (3 delstrekninger) ca 100-105 Mnok.
Fortetting av fritidsboliger, nybygg av felles naustboder og utvidelse av eksisterende småbåtanlegg i Vindafjord kommune
GNR/BNR: 67/78, 67/79, 67/186. Fortetting med 3 fritidsboliger, felles naustboder og utvidelse av eksisterende småbåtanlegg. Boligene kan bygges med inntil 90 m2 BYA.
Etablering av lavspentkabel i Vindafjord kommune
Vindafjord kommune skal legge ca 300 meter lavspentkabel TFXP 1x4x240mm2 ogtrekkerør 3x40mm frem til ny basestasjon ved Hogganvik. Kabel skal legges fra nettstasjonNS32038 Bakkedal til ny basestasjon på gnr/bnr 69/3. Grøftetraseligger i privat veg, traktorveg og kupert skogsterreng.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.