Aktuelle nybygg i Time

Nybygg av leilighetsbygg og næringsbygg i Time, trinn 1-5
4-5 byggetrinn, 20-30 leiligheter per trinn. Tomteeier: Trallfavegen 7 AS v/ Novation Eiendom Bil AS.
Nybygg av boliger i Time
Minst 100 boliger.
Nybygg av styringsbasseng og ventilkammer i forbindelse med ny hovedvannledning Langevatn i Gjesdal til Tjensvoll i Stavanger
Entreprise E12 omfatter: Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Nybygg av ventilkammer i Kvernaland
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).
Opparbeidelse av infrastruktur til boligfelt i Time kommune
Denne entreprise omfatter: - Interne veger, gang- og sykkelveger, og parkeringsplasser, inkludert T-kryss med fv.4424 Åslandsvegen. - Infrastruktur for vannforsyning, spillvann og overvann med fordrøyningsmagasin. - Kabelanlegg med belysning og trafostasjon. - Felles gatetun. - Lekeplasser, 2 kvartalslek og 6 sandlek, og grøntområder. - Grøntstruktur med turveg langs Frøylandsbekken. - Tomtearbeider (opsjon).
Etablering av infrastruktur for boligområde i Time
Infrastruktur for 58 boenheter.
Etablering av pumpestasjon på Rosseland i Bryne
Legge ny 2000mm rør og skifte ut vann og avløpsledningene fra Frøylandsvannet til Arne Garborgsveg, videre inn i Kong Haakonsveg til Dronning Maudsgate. Total grøftelengde ca 640m. Hensikten med prosjektet er å sikre mot flom ved regnskyll beregnet for 200 års gjentaksintervall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.