Aktuelle nybygg i Time

Nybygg av boligfelt i Time kommune
Tomtens areal er på ca. 12.700 m2. 140-160 boenheter.
Nybygg av leilighetsbygg og næringsbygg i Time, trinn 1-5
4-5 byggetrinn, 20-30 leiligheter per trinn. Tomteeier: Trallfavegen 7 AS v/ Novation Eiendom Bil AS.
Nybygg av boliger ved Åslandsbekken på Kvernaland i Time
En 4-mannsbolig, 5 stk rekkehus og 5 stk eneboliger.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Bryne, Time
Gnr/bnr: 1/322, 452, 490 og 584. 3-4 etasjer.
Nybygg av kraftlinje mellom Opstad-Håland, Hå
Kraftledningen og transformatorstasjonene bygges i Hå og Time kommuner
Nybygg av boligområde på Bryne
39 rekkehus og 16 leiligheter.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Håland
Totalt 55 enheter fordelt mellom 3 utbyggere.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Håland
Totalt 55 enheter fordelt på leiligheter i blokk og rekkehus.
Etablering av infrastruktur i Bryne
Infrastruktur for ca. 80 boenheter og flerbrukshall.
Nybygg av ventilkammer i Kvernaland
Leveranse, installasjon og testing av rør, ventiler og andre komponenter i ett nytt styringsbasseng (Fjermstad II) og syv nye ventilkammer (Kvernaland, Engjelsvåg, Lona, Todneim, Soma, Røyneberg og Grannes).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.