Aktuelle nybygg i Suldal

Etablering av vann- og avløpsledninger for utbygging av fritidsboliger i Suldal kommune, trinn 2
Infrastruktur for 31 hytter. Suldal kommune skal legge vann- og avløpsledninger for tilknytning til utbygging av nye fritidstomter på Gullingen. Første del av byggetrinn 2 vil omhandle kommunalt VA-anlegg fra tilkobling i Blåsjøvegen, VA-trase i skiløypa, VA-anlegg i Steinaslåtto, og tilkoblinger til eks. VA-anlegg østover og i Blåsjøvegen ved Steinaslåtto. Totalt ca. 1100 meter hovedgrøfter og ledninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.