Aktuelle nybygg i Suldal

Nybygg av vannkraftverk i Suldal
Leigland bygg AS skal bygge opp et hus i trekonstruksjon ved kraftverket.
Nybygg av eneboliger i Sagstua
5 ledige eneboligtomter Gnr/bnr: 36/122, 125, 126, 127 og 128. Byggeklare tomter.
Nybygg av veg- og gangareal ved parkeringsareal i Sand sentrum, trinn 2
Prosjektet blir utført i 3 byggetrinn. Byggetrinn II er omfatta av veg- og gangareal og parkeringsareal mellom vegkrysset ved Bekkjatorget og avkøyringa opp til kommunehuset.
Etablering av ny tursti på Garaneset i Suldal kommune
Etablering av ca. 314 m med tursti langs Suldalslågen, for å binda eksisterande turstier i området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.