Aktuelle nybygg i Strand

Etablering av infrastruktur ved nytt boligområde på Tau
Gnr/bnr: 31/66, 31/65, 31/868 og 31/687.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.