Aktuelle nybygg i Strand

Nybygg av hytter i Strand
22 tomter og 10 naust/båthus.
Nybygg av fritidsboliger ved Strand
GNR/BNR: 58/1, 2, 13, 25, 31, 32.
Nybygg av rekkehus i Jørpeland
Totalt 13 rekkehus fordelt på 2 bygg.
Sanering av avløpsledninger i Strand kommune
Strand kommune ønsker tilbud på komplett leveranse av et VA-Saneringsarbeid i området Mellarvegen-Hellandsvegen som inneholder legging av nye avløpsledninger, kummer og tilkoblinger til eksisterende avløpsnett.
Etablering av parkeringsplass og kiss'n ride ved barneskole i Jørpeland
Entreprisen omfatter blant annet: -Grunnarbeider. -Grøftearbeider inkl. VA. -Natursteinsmurer. -Vegetasjonsarbeider. -Kantstein. -Asfalt.
Nybygg av trykkøkningsstasjon i Strand kommune
Strand kommune skal bygge ny trykkøkningsstasjon som skal forsyne det kommunale ledningsnettet til øver deler på Fiskå.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.