Aktuelle nybygg i Stavanger

Nybygg av kontorbygg med servering i Stavanger
6 etasjer over bakken= 39.100 m2, kjeller= 14.738 m2. Totalt skal det bygges: 53.838 m2
Nybygg av boliger på Engøy i Stavanger, trinn 2 m.fl.
Rekkehus og leilighetsbygg i 2-5 etasjer.
Riving av parkeringshus og nybygg av næringsbygg i Stavanger
Gnr/bnr: 58/1505, 58/1583, 58/1584, 55/1629, 58/1632, 58/1723 m. flere Ankerkvartalet kan inndeles i tre ulike bygninger; Ankerbygget, Romsøegården og Postgården.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av studentvelferdssenter på universitetsområdet i Hillevåg bydel, Ullandhaug
Studentvelferdssenter og et viktig samlingspunkt for alle på Campusområdet.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Stavanger
Ca. 100 boliger og 400 m2 næringsareal. Inntil 7 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg i Stavanger
Blokk D3 er planlagt bebygd med 36 leiligheter, i blokk D9 og D10 er det 27 leiligheter i hver blokk. I blokk D3 er det i 1. etasje avsatt fellesareal for sameiet som kan brukes til hjemmekontor og gjesterom.
Nybygg av leiligheter og næring på Kvalaberg i Hillevåg i Stavanger
BB1, BB2, BB3 og BB4. Ca. 100 leiligheter på tomten mellom Hillevågsveien og Sjøhagen.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-Sørmarka i Schancheholen
Del av sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i bydel Hinna i Stavanger, trinn 3
Byggetrinn tre består av to boligblokker, den ene med 25 leiligheter og den andre med 27 leiligheter. I tillegg er det fire rekkehus. Totalt er bruttoarealet bolig på 5.085 kvadratmeter, og i tillegg kommer en parkeringskjeller på 1.225 kvadratmeter.
Nybygg av leilighetshotell med tilhørende infrastruktur og rehabilitering av kontorbygg i Stavanger sentrum
Gnr/bnr 52/516, 55/1501 og 55/1499. Adresse: Verksgaten 29, 31 og Store Skippergata 1.
Nybygg av leilighetsbygg i Madla Vest, Stavanger
Totalt ca 360 boenheter fordelt på 4 trinn.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, I5
3102,6 m2 tomt. På denne eiendommen er det et leieforhold (rubbhall).
Riving og nybygg av omsorgsbolig i Stavanger
30 boenheter fordelt på 7 boenheter i bofellesskap for personer med pyskiske lidelser og 23 ordinære boenheter for salg.
Nybygg av leilighetshotell i Stavanger
Foremålet med planen er å legge til rette for næringsbebyggelse i form av enten leilighetshotell eller kontor.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Jåttå, Stavanger, felt B3
Totalt skal det bygges 380 boliger på området. B3= 25 rekkehus og 16 leiligheter. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av 132 kV kraftledning i Stavanger
To 132 kV kraftledninger fra Krossberg transformatorstasjon til Harestad transformatorstasjon, lengde 4,8-5,3 km. En 132 kV kraftledninger fra Harestad transformatorstasjon til Nordbø transformatorstasjon, lengde 15 km.
Nybygg av kulvert og sykkelvei på Hillevåg i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av infrastruktur i Stavanger
Infrastruktur for 81 boenheter.
Nybygg av hotell og kontorbygg i Stavanger
Gnr/bnr: 52/51, 55/770, 55/1499 og 55/1501 og en mindre del av 55/768.
Nybygg av rekkehus i Jåttå, Stavanger, felt B10
Totalt skal det bygges 380 boliger på området. Gnr/bnr 16/1544,16/1546, 16/1584,16/68, 16/158.
Nybygg av transformatorstasjon i Rennesøy
- 132 kV GIS anlegg med fem bryterfelt og dobbel samleskinne. - To stk 132/22 kV transformatorer, hver med ytelse 50 MVA - Nødvendig høyspenningsanlegg.
Nybygg av eneboliger og hytter på Sjernarøy i Stavanger kommune
9 eneboligtomter og 7 hyttetomter. Båtplasser. Infrastruktur på separat prosjekt.
Utvidelse av ungdomssenter i Sandnes
Planforslaget inneholder: Ny hovedbygning, utvidelse av internat, nybygg av brygge, nybygg av gapahuk, VA-anlegg og nytt pumpehus.
Etablering av ny kaserne for rekruttskolen i Madlaleiren i Stavanger kommune
- 16 6-mannsrom med bad inkl. toalett, vask og 2 dusjer. - Felles oppholdsrom - Pusserom - Vaskerom og tørkerom - Kontor - Rom for befal - Teknisk rom
Nybygg av eneboliger i Finnøy
Adresse: Djupevikvegen 3 og 10. Totalt 47 boenheter. 5 enheter bygges i trinn 1.
Nybygg av kommunal VA anlegg i Stavanger
Stavanger kommune v/BMU skal bygge ny kommunal VA anlegg og separere dagens privat fellesavløp i Ringaberget, Gauselvågen og Boganesstraen. - I Ringaberget vil det legges ny OV og SP ledning i tilknytning til eksisterende VA-anlegg. I tillegg skal en del av vannledningen skiftes ut. - I Boganesstraen skal eksisterende AF skiftes ut med OV og SP. - I Ringaberget, Gauselvågen og Boganesstraen skal private avløpsledninger separers i 13 boliger.
Tilbygg av barnehage i Stavanger
Egen personalinngang med garderober, og HWC med dusj. Adkomst til fellesrom og kjøkken fasiliteter. Dette arealet kan tilpasses i størrelse etter ønske og behov. Tilbygg lagt på lavere nivå. Adkomst til øvre del med trapp og løfteplattform. Nytt arbeidsrom i 2.etg.
Bredbåndsutbygging i Stavanger kommune
Dale - Sel, Ombo - Alveskjervegen øst og vest samt Ombo - Vestersjø.
Ombygg av pumpestasjon i Finnøy
I samband med ny vannledning Talge - Nærland.
Nybygg av skatebane i Kvernevik bydel, Stavanger
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.