Aktuelle nybygg i Sola

Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for ca. 1000 boliger.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.
Nybygg av boligområde i Sola
5 rekkehus, 6 mindre leiligheter.
Nybygg av firemannsbolig og eneboliger i rekke på Røyneberg
Takterrasse på eneboliger. Grunnflate 50-60 m2 på eneboliger. Parkering i 1.etasje på firemannsboligen.
Nybygg av eneboliger og ombygg av leilighetsbygg i Sola
Nybygg av 2 nye frittstående eneboliger med garasje samt tilbygg av eksisterende leilighetsbygg med 1 leilighet.
Etablering av gang-og sykkelvei fra kryss med Ølberg Havneveg til parkeringsplass på Hellestøhavn i Sola kommune
Planlegging av g/s veg fra kryss med Ølberg Havneveg til parkeringsplass på Hellestø. Kommunalteknikk vil samtidig sanere gammel vannledning og tilrettelegge for trykkavløpsledning for spillvann langs deler av denne veien. Dette for å kunne få synergi ved å gjøre det samtidig med at g/s veien bygges.
Nybygg av småhus i Sola
Boliger for bostedsløse og rusutfordringer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.