Aktuelle nybygg i Sokndal

Nybygg av hotell ved Sogndalstrand i Sokndal
Soknadal Kommune eier en tomt på 10 da, som er regulert til hotell. Eiendommen ligger ca. 500 meter fra den fredete bebyggelsen på Sogndalsstrand. Eiendommen grenser til Lakseelva Sokna. En stor parkeringsplass er bygd ved tomten.
Nybygg av drikkevannsanlegg i Hauge i Dalane
Gnr/bnr: 57/1, 4, 62, 71 mfl.
Nybygg av omsorgsboliger for unge/avlastning mm i Sokndal
6 omsorgsboliger for unge, en kommunal avlastningsbolig, fellesareal, personalbase og næringsarealer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.