Aktuelle nybygg i Sandnes

Nybygg av boligområde og barnehage i Hommersåk, Nord
Totalt 144 boenheter og 1 barnehage.
Nybygg av servicesenter på Skaarlia i Austrått
Servicesenter med legesenter og boliger.
Nybygg av vannkraftverk i Forsand
36,4 GWh. Glassdør. Bygges parallelt med Nordåna kraftverk, byggetid for Nordåna kraftverk & Dalaåna kraftverk er ca. 2 år.
Nybygg av videregående skole i Sandnes
Gnr/bnr: 69/1114, 1206 og 2491. Adresse: Tornerosveien 12, 12A og 14. Planområde: 10,2 dekar.
Nybygg av boligområde på Hommersåk
15 rekkehus og 4 leiligheter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for ca. 150 boenheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9 Kommunen er tiltakshaver for den offentlige delen och Øster Hus Invest AS for den private delen.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
4 ordinære leiligheter i 1 etasje, 9 PU-boliger i 3-5.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hommeråk, Nord
Infrastruktur for 144 boenheter + barnehage.
Etablering av fortau i Sandnes
Gjennomførelsetid: 18-24 måender.
Nybygg av kjedet boliger i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av parkeringskjeller i Sandnes
2-3 stk parkeringskjeller.
Nybygg av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for: ca. 130 boenheter.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Sandnes
2-3 etasjer. Prosjektet inneholder. 8 leiligheter og 9 eneboliger.
Nybygg av lager på Sviland i Sandnes
Trinn 1-4 er ferdigstilt, mer informasjon foreligger dessverre ikke.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Planområde: 136 daa.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Sandnes, delfelt B4
Det kan bygges ca. 100 boenheter på delfeltet. Disse blir fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Sandnes
6,2 dekar planområde.
Nybygg av vannkraftverk i Forsand
Glassdør. Bygges parallelt med Dalaåna kraftverk, byggetid for Nordåna kraftverk & Dalaåna kraftverk er ca. 2 år.
Etablering av kunstgressbane ved Høle skole i Sandnes
Følgende er hovedelementene i tiltaket: - Grunnarbeider - Planering og klargjøring for legging av støtdempingssjikt - Etablering av støtdempingssjikt - Legging og montering av nytt kunstgress, inkl. sand og innfyll - Oppmerking av fotballbanen - Etablering av belysning - Tiltak for å forhindre granulatflukt - Etablering av gjerder, porter m.v.
Nybygg av infrastruktur ved mikrohus i Sandnes
3 mikrohus i etablert boligområde.
Nybygg av enebolig med mulig sekundærleilighet i Sandnes
Enebolig med sekundærleilighet. Tomtareal: 609 m2. Maks tillat BRA: 700 m2.
Nybygg av enebolig med mulig sekundærleilighet i Sandnes
Enebolig med sekundærleilighet. Tomtareal: 595 m2. Maks tillat BRA: 700 m2.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av mulighetsstudie m.m. til kultur og næring i Sandnes kommune
Kultur og næring i Sandnes kommune har behov for konsulenter til å bistå med ulike prosjekter i løpet av 2022: - Mulighetsstudie KinoKino. - Idemyldring biblioteket. - Oppdatering kulturarenaplan. - Oppstart kulturvisjon for Sandnes kommune.
Nybygg av avfallsbod i Sandnes
21,8 m2. Boden gir plass til 7 avfallsbeholdere.
Rassikring av skråning i Sandnes kommune
Prosjektet gjelder rassikring av skråning i Lundadalen. Blokker som er vurdert ustabile skal sikres, og det skal etableres fanggjerde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.