Aktuelle nybygg i Sandnes

Nybygg av terrasseblokker, rekkehus og punkthus i Sandnes, trinn 1
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter blir utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av rekkehus-, leilighetsbygg og parkeringskjeller i Sandnes, delfelt B4
Totalt 40 boenheter fordelt på: 15 leiligheter og ca. 25 rekkehus.
Nybygg av leiligheter på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av vannkraftverk i Forsand
36,4 GWh. Glassdør. Bygges parallelt med Nordåna kraftverk, byggetid for Nordåna kraftverk & Dalaåna kraftverk er ca. 2 år.
Nybygg av videregående skole i Sandnes
Gnr/bnr: 69/1114, 1206 og 2491. Adresse: Tornerosveien 12, 12A og 14. Planområde: 10,2 dekar.
Nybygg av boligområde på Hommersåk
15 rekkehus og 4 leiligheter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for ca. 150 boenheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9 Kommunen er tiltakshaver for den offentlige delen och Øster Hus Invest AS for den private delen.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
4 ordinære leiligheter i 1 etasje, 9 PU-boliger i 3-5.
Etablering av fortau i Sandnes
Gjennomførelsetid: 18-24 måender.
Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes, del 1
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av parkeringskjeller i Sandnes
2-3 stk parkeringskjeller.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Sandnes
2-3 etasjer. Prosjektet inneholder. 8 leiligheter og 9 eneboliger.
Nybygg av lager på Sviland i Sandnes
Trinn 1-4 er ferdigstilt, mer informasjon foreligger dessverre ikke.
Nybygg av næringsbygg i Sandnes
Planområde: 136 daa.
Nybygg av flytende utendørsbasseng i Sandnes
Det skal inneholde et 25 meters svømmebasseng, et 12,5 meters barnebasseng, garderobeanlegg og badstue.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
170-180 m2 per bolig. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Etablering av infrastruktur for boligområde på Lura
Infrastruktur for ca. 80 boenheter.
Nybygg av boligområde i Sandnes
6,2 dekar planområde.
Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Austrått bydel i Sandnes
Opparbeidelse av infrastruktur for 105 – 122 boenheter, fordelt på rekkehus, tomannsboliger og leiligheter i lavblokkbebyggelse. Entreprisen er delt inn i 2 byggetrinn.
Nybygg av vannkraftverk i Forsand
Glassdør. Bygges parallelt med Dalaåna kraftverk, byggetid for Nordåna kraftverk & Dalaåna kraftverk er ca. 2 år.
Nybygg av leiligheter og enebolig i Sandnes kommune
2 leiligheter og 1 enebolig. Eiendommens totale areal er på 1126 m2.
Etablering av kunstgressbane ved Høle skole i Sandnes
Følgende er hovedelementene i tiltaket: - Grunnarbeider - Planering og klargjøring for legging av støtdempingssjikt - Etablering av støtdempingssjikt - Legging og montering av nytt kunstgress, inkl. sand og innfyll - Oppmerking av fotballbanen - Etablering av belysning - Tiltak for å forhindre granulatflukt - Etablering av gjerder, porter m.v.
Nybygg av infrastruktur ved mikrohus i Sandnes
3 mikrohus i etablert boligområde.
Nybygg av enebolig med mulig sekundærleilighet i Sandnes
Enebolig med sekundærleilighet. Tomtareal: 595 m2. Maks tillat BRA: 700 m2.
Nybygg av enebolig med mulig sekundærleilighet i Sandnes
Enebolig med sekundærleilighet. Tomtareal: 609 m2. Maks tillat BRA: 700 m2.
Nybygg av rubbhall (midlertidig lagerhall) i Sandnes
Oppføring av rubbhall som skal benyttes som lager for sesongvarer og salg av byggevarer i forbindelse med byttebua.
Etablering av ladepunkter ved møbelvarehus i Sandnes
Totalt skal det etableres mer enn 300 nye ladepunkter for elbiler i løpet av 2022 og 2023 ved alle IKEA varehus i Norge. Det blir 16-24 nye ladepunkter per varehus.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av mulighetsstudie m.m. til kultur og næring i Sandnes kommune
Kultur og næring i Sandnes kommune har behov for konsulenter til å bistå med ulike prosjekter i løpet av 2022: - Mulighetsstudie KinoKino. - Idemyldring biblioteket. - Oppdatering kulturarenaplan. - Oppstart kulturvisjon for Sandnes kommune.
Nybygg av avfallsbod i Sandnes
21,8 m2. Boden gir plass til 7 avfallsbeholdere.
Rassikring av skråning i Sandnes kommune
Prosjektet gjelder rassikring av skråning i Lundadalen. Blokker som er vurdert ustabile skal sikres, og det skal etableres fanggjerde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.