Aktuelle nybygg i Sandnes

Nybygg av hotell i Sandnes
Mellom fire og su etasjer. 250 hotellrom.
Nybygg av næringsbygg i Vagle
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Gnr/bnr: 111/1281, 40/4 og 40/61.
Nybygg av boligområde i Sandnes, etappe 2
Ca. 50 boenheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Adrese: Kvernsteinkroken 20, 22, 24 og 26.
Nybygg av leiligheter på Ganddal i Sandnes
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av boligområde og dagligvarubutikk i Hommersåk
Gnr/bnr: 102/110 mfl. Planområdet er ca. 14 daa.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Beregnet gjenomførelsetid ca. 15 måneder.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Riving, tilbygg- og nybygg av bolig-/næringsbygg i Sandnes
Området omfatter gnr/bnr 11/374, 111/376, 111/874 og deler av 111/876, 111/445 og 111/1305. 6-12 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
4 ordinære leiligheter i 1 etasje, 9 PU-boliger i 3-5.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Rassikringstiltak på Fv 4634 Espedalsstranda II i Forsand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Fanggjerde.
Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes, del 1
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av flerbrukshall ved fotballstadion i Sandnes
Flerbrukshall ved ØsterHus Arena.
Etablering av vannledning og sanering av kombiledning i Sandnes
Entreprenør vil ha opsjon fra prosjektet Figgenveien fortau.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 250 boenheter. Gjennomføringstid: 72 måneder.
Nybygg av eneboliger i kjede og eneboliger i Sandnes, etappe 1, trinn 4
BKS6+BFS1= 6 boenheter. Gnr/bnr. 35/3 og 35/3,9
Nybygg av barnehage i Sandnes
Prosjekt fra kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026.
Nybygg av eneboliger i Hana bydel
Boligene er på 177 m2, 300 m2 og 300 m2.
Nybygg av leiligheter og enebolig i Sandnes kommune
2 leiligheter og 1 enebolig. Eiendommens totale areal er på 1126 m2.
Rassikring på Fv 491 Espedalsstranda I i Forsand
Middels prioritert i rassikringsplan for Region vest. Skredtype stein. Fanggjerde.
Nybygg av transformatorstasjon i Forsand
132/22 kV. Omlegging av eksisterende 132 kV-ledninger inn til stasjonen.
Opparbeidelse av promenade og grøntområder ved havn i Sandnes kommune
Havneparken bygges nå om til en moderne og urban del av Sandnes sentrum med fokus på gode byrom og attraktiv havnepromenade. Havnepromenaden etappe 1 – 3 er fullført.
Nybygg av carporter med boder i Sandnes
Det etableres totalt 13 parkeringsplasser, 6 parkeringsplasser som carport i tilknytning til bod og 7 parkeringsplasser som gjesteparkering.
Nybygg av carport i Sandnes
Carport med 8 plasser.
Etablering av ladestasjoner og frittstående skilt i Hommersåk
I sammenheng med etablering av to ladestasjoner på parkeringsplass utenfor Bryggen senter, Kaiveien 29, er det nå planlagt etablering av et frittstående skilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.