Aktuelle nybygg i Klepp

Nybygg av gang og sykkelvei langs Fylkesveg 507 i Klepp
Klepp kommune skal legge ny VA og Klepp Energi skal legge ny høyspentkabel i forbindelse med prosjektet.
Nybygg av leiligheter på Orstad i Klepp
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter fordelt mellom Øster Hus AS og Block Watne.
Nybygg av boliger på Orstad i Klepp
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter fordelt mellom Øster Hus AS og Block Watne.
Nybygg av eneboliger i kjede på Orstad i Klepp
Gabriel Edlands veg 97 - 107.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.