Aktuelle nybygg i Karmøy

Nettforsterkning på Haugalandet, ut til Karmøy.
Planlegges for 420 kV. Flere alternative utgangspunk for kraftledningstraseene mot Håvik på Karmøy vurderes: -Blåfalli koblingsstasjon inst i Matrefjorden i Kvinnherad kommune. -Sauda transformatorstasjon i Sauda kommune. KVU er utført. Lengde ledning: mellom 85-95 km, avhengig av hvilken løsning som får konsesjon.
Nybygg av flerbolighus i Kopervik
430 mål. Opp til 1000 boliger.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Nybygg av boligområde i Midtre Eide, Kopervik
BKS4= 9 hus, 1827 m2 BYA og 1375 m2 BRA, BKS5= 1 hus, 627 m2 BYA og 389 m2 BRA, BKS6= 3 hus, 2026 m2 BYA og 1265 m2 BRA.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nybygg av boligområde på Vea
Totalt 19 tomter. Området har en størrelse på 25.0 daa.
Nybygg av leilighetsbygg ved Torvastad, trinn 3
Totalt skal det bygges 60-80 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn. Gnr/bnr: 142/6, 20, /2 og 81 mfl.
Etablering av boliger i Karmøy kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting i form av frittliggende småhus, rekkehus eller kjedehus.
Nybygg av leilighetsbygg i Åkra
Gnr. 15 bnr. 1637 og 1811 m. fl. Området er 2,6 daa stort. 6-8 leiligheter etableres i tilbygg til eksisterende næringsbygning.
Nybygg av boligområde i Kopervik
Planområdet omfatter ca. 4,7 daa. 1 stk firemannsbolig og 5 eneboliger.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Vea
Infrastruktur for 19 boenheter.
Etablering av landstrøm på Fosen
Planområdet er ca. 13 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.