Aktuelle nybygg i Karmøy

Nybygg av bo- og behandlingssenter i Karmøy kommune
32 sykehjemsplasser+8 omsorgsboliger.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Nybygg av boliger i Karmøy
15 boliger i konsentrert småhusbebyggelse og 10 boliger i lavblokk.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 3
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av ungdomsskole i Karmøy
GNR/BNR: 5/7, 154, 157 m.fl. To parallelle-klasser og maks. 180 elever.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik, trinn 2
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av idrettshall i Vormedal
Karmøy kommune (heretter kalt oppdragsgiver) har erfaringer med at dokumentasjonsleveranser, prøvedrift av tekniske anlegg og grunnforhold er områder som ofte er utfordrende i prosjektsammenheng, og ønsker dermed å inngå en dialog med markedet for å kunne få innspill på hvordan vi skal kunne løse disse utfordringene mest mulig hensiktsmessig i konkurransesammenheng. Formålet med leverandørkonferansen er å etablere en arena hvor leverandøren kan presentere sin løsning og komme med innspill til anskaffelsen.
Etablering av boliger i Karmøy kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for fortetting i form av frittliggende småhus, rekkehus eller kjedehus.
Nybygg av omsorgsboliger på Skudeneshavn i Karmøy
Omsorgsboligene inneholder 6 leiligheter, en personalbase, to rom for felles opphold, fellesarealer, carporter samt rom for tekniske støttefunksjoner. Omsorgsboligene skal organiseres som et borettslag, og eies og forvaltes av andelseierne etter overtagelse.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Kopervik, trinn 3
Totalt 8 tomter fordelt på 6 rekkehus og 2 eneboliger.
Nybygg av sykkelvei, fortau og VA-anlegg i Karmøy kommune
Utføres etter strekningen Norheim-Moksheim.
Etablering av sjøhus i Karmøy kommune
Formålet med planen er å regulere for nytt sjøhus (lager, kontor, og oppholdsareal med soverom) for eier av fiskebåt og mannskap, samt nødvending parkeringsplasser. Privat grunneier: Øyvind Vaaga
Nybygg av en veterinær grensekontrollstasjon på Husøy, Karmsund
Stasjonen skal kontrollere mat og produkter av animalsk opprinnelse som skal importeres til EU.
TS-tiltak/Sykkelfelt med fortau på Fv 923 Salhusvegen i Karmøy
650 m. ÅDT 1550. Hovednett for sykkel Sykkelbyen Haugesund – Karmøy.
Nybygg av naust i Karmøy kommune
Planlegging av 2 naust.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.