Aktuelle nybygg i Karmøy

Nye jordkabler mellom Spanne og Hemmingstad i Karmøy og Haugesund kommune
Fagne AS søker konsesjon for bygging og drift av to nye 3,7 km lange 132 kV jordkabler mellom stasjonene Spanne og Hemmingstad i hendholdsvis Karmøy og Haugesund kommune. Driftsspenningen for kablene blir 60 kV i flere år og deretter 132 kV.
Etablering av nytt driftsbygg ved gravplass i Karmøy kommune
Opparbeidelse av tomt på separat prosjekt.
Trafikksikringstiltak ved barneskole i Karmøy kommune
Trafikksikringstiltak på og rundt området Grindhaug barneskole. Det skal etableres lysanlegg, oppmerking av p-plasser, fartshumper, montering av diverse skilt.Det skal etableres 1 stk. trapesfartshump m/overgangsfelt og intensivbelysning på Åkravegen (KV1293) rett etter krysset til Årvollknausen. Det skal også merkes opp overgangsfelt ved innkjøringen til Nyevegen, m/intensivbelysning.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Karmøy kommune
Universell utforming, nye lekeapparater, overvannshåndtering, gjerde, port, sti til lekeapparater/grillhytte.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.