Aktuelle nybygg i Hjelmeland

Utvidelse av hytteområde på Randøy i Hjelmeland kommune
Gnr/bnr: 3/1, 3. Formålet med planforslaget er å legge til rette for fortetting/utviding av eksisterende hyttebebyggelse med nye fritidsboliger og næring/hytteutleie samt tilhørende anlegg. Det planlegges til rette for ca. 44 hyttetomter. Bebyggelsen vil stort sett være frittliggende, med noen konsentrerte enheter der de stedlige forholdene tillater det. Det skal også utarbeides et aktivitetsområde og utvidelse av småbåthavn i planområdet.
Nybygg av boligområde i Hjelmeland
27-30 boenheter. Gnr/bnr: 58/2 og 58/41.
Etablering av ny bru over Ullestadåna langs Fylkesveg 4668 Rivelandsvegen i Hjelmeland
Etablering av ny bru over Ullestadåna. Brua må tilpasses tilhørende veganlegg og sidearealer.
Etablering av glamping, utleiehytter mm i Hjelmeland
Planen gir rom for etablering av 10 enkle utleigeeiningar for turisme, fortrinnsvis glampingtelt Artic Dome, men òg lavo, små/enkle minihus. Eksisterande driftsbygg/revehus skal rivast.
Etablering av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2022.
Etablering av bredbånd i Hjelmeland kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.