Aktuelle nybygg i Haugesund

Nybygg av boliger i Haugesund
Gnr/bnr: 24/84 mfl. Totalt 8 boenheter som er delt opp i 3 og 2 boenheter i hver rekke.
Riving og oppsetting av stålrekkverk og trafikksikringstiltak på E134 og Rv13 i 2022
Oppdraget omfatter riving av gammelt stålrekkverk på trestolper og oppsetting av nytt stålrekkverk på stålstolper på E134 Karmøy-Haugesund-Tysvær (fra Karmøy Lufthavn til Aksdal sentrum) og RV13 fra Bergekrossen til Førland bru.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.