Aktuelle nybygg i Haugesund

Nybygg av industri- og næringsbygg mm i Hasseløy, Haugesund
Samlet areal som skal inngå i planen er ca. 35,4 daa, hvorav ca. 18,4 daa er i sjø. Planen omfatter eiendommen gnr. 38/10 og deler av gnr. 38/12, 38/31 og 38/31 (fortau) eid av Haugesund kommune.
Nybygg av boliger mellom Raglamyr og Norheim
60 boenheter. Fordelt på 20 eneboliger, 21 rekkehus og 19 leiligheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Etablering av overbygg ved sykehus i Haugesund kommune
Etablering av overbygg/lagerbygg på allerede etablert betongfundament/gulv på sørsiden av Haugesund sjukehus. Det er opsjon på utvendig arbeider/asfaltering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.