Aktuelle nybygg i Hå

Nybygg av sambrukshus, boliger og torg i Nærbø
Minimum 24 boenheter og maximum 40 boenheter.
Nybygg av boligområde på Varhaug
9 boenheter fordelt på 6 enebolig og 3 rekkehus. Planområdet er på ca. 3,8 daa.
Nybygg av næringsbygg med mere i Sirevåg
Planområdet er omlag 150 dekar. Gnr/bnr: 91/37, 89/7, 95/85, 95/456 med flere.
Nybygg av hytter på Brusand i Hå kommune
Byggeklara tomter selges for ca 6-7 Mnok. 2.5 mål

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.