Aktuelle nybygg i Gjesdal

Nybygg av næringsbygg, svømmehall og boliger i Gjesdal
Reguleringsendringen til en blanding av forretning, eventuell offentlig/privat tjenesteyting, idrettsanlegg (svømmehall) og annen nærings- og boligbebyggelse.
Nybygg av leiligheter til spesifikke brukergrupper i Ålgård sentrum
Bygging av 16 leiligheter i Ålgård sentrum. De 16 leilighetene kan inngå i en større sammenheng med andre typer leiligheter til andre formål i samme bygg. Formålet med anskaffelsen er å få bygget 16 leiligheter i sentrum av Ålgård i Gjesdal kommune som er tilrettelagt for noen spesifikke brukergrupper. Gjesdal kommune skal være eiere av disse leilighetene. I tillegg skal Gjesdal kommune ha opsjon på kjøp av inntil 4 leiligheter. 10 boliger primært rettet mot eldre. 6 boliger for yngre mennesker med behov for tilrettelagte boliger. I tillegg vil oppdragsgiver ha opsjon på 4 tilrettelagte boliger.
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 4= 6 stk rekkehus BK 5= 4 stk rekkehus
Etablering av bredbånd i Gjesdal kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2023.
Rassikring på Fv 45 Morkjå i Gjesdal
Lav prioritert i rassikringsplan for Region vest. Fangvoll.
Forlenging av voll på Fv 45 Hunnedalen VI i Gjesdal
Lågt prioritert skredpunkt på prioriteringsliste fylkesveger Rogaland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.