Aktuelle nybygg i Eigersund

Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 45 boliger i området, 4 blir utført i ett eget prosjekt.
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371 og 472.
Nybygg av boliger på Eigerøy i Eigersund kommune
Gnr/bnr: 8/313 og deler av 371.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 44 i Eigersund
Fv44 fra Lygre til Hadland ved krysset ned til Dyrnes.
Etablering av bolig- og fritidsbebyggelse i Eigersund kommune
Forslaget legger opp til at det kan bygges ti nye fritidsboliger i tilknytning til område HF 40 på kommuneplanens arealdel.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Hestnes
7 eneboliger og 1 tomannsbolig. BRA: 99,8 m2/bolig.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Helleland
Infrastruktur for 30 eneboligtomter med mulighet for 2 boenheter pr. tomt og inntil 39 boenheter i rekkehus og flere- mannsboliger samt lekeplasser mm. Gnr/bnr: 98/1 mfl.
Nybygg av byvillor i Egersynd by
Eneboliger i 3 etasjer med mulighet for utleie-leilighet.
Nybygg infrastruktur ved nytt boligområde i Leidland, Egersund
Planforslaget legger opp til å kunne etablere inntil 49 boliger med varierte boligtyper i området, fordelt på eneboliger, eneboliger i rekke og to-mannsboliger, som gir fleksibilitet for utbygger til å tilpasse boligtyper for boligmarkedet. Gnr/bnr: 7/50, 159 mfl.
Nybygg av eneboliger på Hellvik
Gnr/bnr: 60/725 mfl. Tomt: 6 daa.
Riving og nybygg av lekeplass ved skole i Eigersund kommune
Rivning av eldre/opprinnelige lekeplass og oppføring av ny lekeplass med nye lekeapparater, asfalt, kantstein og fallgummi. Lekeplassen er lokalisert Hellvik skole, den nye lekeplassen skal plasseres i samme område som den eksisterende ligger. Eksisterende lekeplass skal rives og saneres, og fallsanden skal fjernes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.