Aktuelle nybygg i Eigersund

Etablering av boliger og næring i Egersund
46-49 boliger og 5 dekar næring.
Utvidelse av havne og næringsområder i Egersund
Omtrent 640 daa, hvorav omtrent 400 daa ligger på land. Områdesreguleringen legger tilrette for å kunne etablere omlag 100 000 m2 med nye næringsbygg.
Nybygg av boligområde i Leidland, Egersund
Planforslaget legger opp til å kunne etablere inntil 49 boliger med varierte boligtyper i området, fordelt på eneboliger, eneboliger i rekke og to-mannsboliger, som gir fleksibilitet for utbygger til å tilpasse boligtyper for boligmarkedet. Gnr/bnr: 7/50, 159 mfl.
Nybygg av industri-, lager-, verkstedsbygg i Eigersund, trinn 3
Treningstårn for vindturbinoperatører utføres på separat prosjekt. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning.
Nybygg av industri-, lager-, verkstedsbygg i Eigersund, trinn 4
Treningstårn for vindturbinoperatører utføres på separat prosjekt. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning.
Nybygg av fritidsboliger i Hellvik
Gnr/bnr: 60/36 mfl. 10 nye fritidsboliger i tilknytning til omr. HF40.
Etablering av gang- og sykkelvei Fv 42 i Eigersund
Krossmoveien videre mot Egersund.
Etablering av bredbånd i Eigersund kommune
Bredbåndsutbygging med offentlig støtte i Rogaland 2023.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 9-15 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 8-10 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 4-8 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 5-7 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 5-7 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 5-7 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 4-5 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 3-5 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 3-5 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 2-4 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 3-4 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 2-3 boenheter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Hestnes
Infrastruktur for 2-3 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.