Aktuelle nybygg i Bjerkreim

Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger på Kvassåsen i Bjerkreim
Dette er en del av boligområdet B19 i kommuneplanen.
Støttemur på Fv 110 Nettland i Bjerkreim
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 670m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.