Aktuelle nybygg i Bjerkreim

Nybygg av boliger på Kvassåsen i Bjerkreim
Dette er en del av boligområdet B19 i kommuneplanen.
Utvidelse av hytteområde på Stavtjørn, Vikeså
Planen legger opp til fortetting på rundt 25 enheter, og flytting av 4 enheter som befinner seg i rasutsatt område
Nybygg av tørrmur mellom tomter i boligfelt på Vikeså
Det er behov for masseutskifting før murarbeid.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.