Aktuelle nybygg i Oslo fylke

Oslo (203)
Nytt hovedsykehus på Gaustad i bydel Nordre Aker, Oslo
Stema Rådgivning AS er prosjektleder for prosjektering. Høyde på om lag ca 49 meter, med 11 etasjer.
Nybygg av kontor, hotell, handel og boliger mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl. Ca 1500 stk leiligheter. Uklart angående antall hotellrom.
Nybygg av kontor, handel, boliger og undervisning mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl.
Nybygg av kontor, handel og boliger mm på Lilleaker i bydel Ullern, Oslo
Totalkostnad for Lilleakerbyen (Granfos, Lilleaker og Sentrum) ca 10-15 Mrd nok. Lilleakerveien 16 mfl.
Nybygg av boliger og næring på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Grensesvingen 9 og Grenseveien 97. Gnr/bnr 130/104, 176.
Nybygg av barnehage, ungdomsskole og flerbrukshall i bydel Bjerke, Oslo
Planlagt ferdigstillelse til skolestart i august 2027. Ungdomsskolen bygges for åtte paralleller og inntil 840 elever, mens barnehagen får plass til 140 barn i sine åtte avdelinger. Flerbrukshallen med tre spilleflater, aktivitetssal for dans og tribune med 250 plasser skal brukes av skolen på dagtid og til idretts- og fritidsaktiviteter på kveldstid og helgene.
Etablering av flytende modulbaserte studenthybler i Oslo
Modulbaserte boliger oppå lektere. Opptil 1000-2000 nye studentboliger.
Nytt forskningssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Trinnvis utbygging. 34000 m2 hvorav 9500 m2 ligger under mark. 5-12 etasjer. BREEAM NOR Excellent.
Nybygg av boliger og næring på Bislett i bydel Frogner, Oslo
Pilestredet 75 C og Sporveisgata 3-17. Gnr/bnr: 214/286, 342, 463. 9250 m2 under terreng. 170-180 enheter. 3-10 etasjer.
Nybygg av boliger i bydel Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, Oslo, felt BG Syd
Opptil 300 boenheter. Gnr/bnr: 180/523, 180/535, 180/522, 180/586 og 180/1.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Stovner, Oslo
Gnr/bnr 108/7, 38. Trinn 1: Fem nye boligblokker med totalt 155 leiligheter (Bygg 18-22). Trinn 2: 121 seniorboliger fordelt på tre bygg (Bygg 15-17). Totalt skal det bygges 650 leiligheter i 22 boligbygg på området.
Utvikling av Teatergatakvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom Atelier Oslo Sivilarkitekter AS, Lund Hagem Arkitekter AS og Asplan Viak AS. Prosjektet besår av flere eiendommer: Teatergata 1 og 3, Akersgata 65A, B, Akersgata 67 og Keyers gate 2A, B. Nybygg 12000 m2 og påbygg 2000 m2. 4 daa. Teatergata 1 og 3. Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674 Gnr/bnr: 208/16, 208/17, 208/18, 208/359, 208/672, 208/674.
Nybygg av boliger på Mortensrud, felt 16
Gnr/bnr: 179/1, 180/1, 521. Tun A og B består av 215 stk leiligheter fordelt på 9 bygg. 3-6 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av blokkbebyggelse på Mortensrud, felt 16
Gnr/bnr: 179/1, 180/1, 521. Tun D og E består av 200 stk leiligheter fordelt på 7 bygg. 4-5 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boliger og næring på Tåsen senter i bydel Nordre Aker, Oslo
Næringsarealer i U2, U1 og 1 etasje med treningssenter, kontor og butikker mm. (Totalt 3530 m2 BRA). Samarbeidsprosjekt mellom Neptune Properties, JIB Eiendom og NorgesGruppen.
Nybygg av sykehjem i bydel Østensjø, Oslo
128 stk beboere. 7 etasjer og kjeller. BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent». Oppsalveien 28 og Haakon Tveters vei 65.
Nybygg av barneskole i bydel Bjerke, Oslo
850 stk elever. Spunt; Seabrokers Fundamentering AS.
Nybygg av kontor på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Breeam Nor-klassifisert «Excellent».
Nybygg av omsorgsboliger/seniorboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
Kjelsåsveien 114 og 116. Gnr.72, Bnr. 4, 20, 168, 340 og 353.
Nybygg av leiligheter og næring på Rodeløkka i bydel Grünerløkka, Oslo
Også Stockholmgata 20. 5-7 etasjer. Næring i 1 etasje.
Utvikling av folkepark og idrettsanlegg på Ekebergsletta i bydel Nordstrand, Oslo
Tribuner og infrastruktur til ca 30.000 m2 med nye fotballbaner.
Nybygg av boliger og barnehage i bydel Stovner, Oslo
Bygg 8-11. 7-avdelings kommunal barnehage i to etasjer. Totalt skal det bygges 650 leiligheter i 22 boligbygg på området.
Ny- og påbygg av leiligheter, forretning/kontor mm i Frogner
Maks 6-8 etasjer. 60-70 stk leiligheter. Gnr/bnr: 214/261, 262, 263 og 391.
Nybygg av boligblokker i bydel Gamle Oslo
8000-9000 m2. 4-7 etasjer. Næring i 1 etasje. Gnr/bnr: 236/54, 56, 60, 63, 65.
Nybygg av blokkbebyggelse på Mortensrud, felt 16
Gnr/bnr: 179/1, 180/1, 521. Tun C består av 108 stk leiligheter fordelt på 7 bygg. 5-6 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av leiligheter og næring mm i bydel Grünerløkka, Oslo, trinn 3
Maks utnyttelse er 34500 m2 BRA. Det tilrettelegges for ca 350 leiligheter fordelt på 6 blokker mellom 4-9 etasjer, barnehage (4 avdelinger) og næring/service på intill 1400 m2 BRA.
Nybygg av boliger med næring på bakkeplan på Røa sentrum i bydel Vestre Aker, Oslo
Vækerøveien 201-203, Griniveien 4. Gnr/Bnr: 11/7, 12/3, 12/7, 12/34, 12/625 og 12/646. 6709 m2 med bolig, 469 m2 med næring og 2243 m2 kjeller.
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Banen blir ca. 8 km lang og vil i sin helhet gå i tunnel under bakken. Det skal bygges seks stasjoner på strekningen. K1A omfatter alle arbeider for tilkobling av Fornebubanen til det øvrige T-bane nettet i Oslo, med unntak av sporveksler. Prosjektgruppe Fornebubanen: Multiconsult Norge AS/Cowi AS.
Nybygg av leiligheter på Holmenkollen i bydel Vestre Aker, Oslo
Gnr/bnr 33/1205, 33/1207, 33/1208, 33/1209, 33/1252. 4-5 etasjer. Tårnkran: Rental Group AS. Brakkerigg: Dalsæt Marbre Modul AS. Leveranse av gasspeiser: Peisselskabet AS.
Vedlikehold og utvikling av kommunale byrom i Oslo
Bymiljøetaten inviterer entreprenører til informasjonsmøte om prosjekter vi planlegger å gjennomføre på kort og lengre sikt, med hovedfokus på prosjekter med oppstart i løpet av 2024.
Utvidelse av ungdomsskole i bydel Østensjø, Oslo
Gnr/bnr: 144/1327, 146/ 348, 146/ 349, 999/ 228. Frittstående tilbygg. Utvidelse till U9.
Nybygg av leiligheter i Bergskrystallen, Oslo
Boligbyggene får 65 leiligheter fordelt på to bygg. Det ene bygget skal i tillegg inneholde et mindre næringsareal og pauserom for sporveisansatte.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i bydel Nordstrand, Oslo
Adressene; Nordstrandveien 81 a, b og c. Munkerudskleiva 20 a og b. Gnr/bnr: 181/320, 181/383, 181/336, 181/337, 181/466, 181/382 181/764, 181/891, 181/345.
Nybygg av idrettsanlegg og dagligvareforretning i bydel Vestre Aker, Oslo
Areal under banen: (forretning) 2000 m2, (parkering) 1834 m2, (idrett) 937 m2. Areal over bakken: (driftsbygning) 174 m2.
Nybygg av leiligheter på Holtet i bydel Nordstrand, Oslo
Holtveien 8B, 10, 12A, 12B, 14A og 14B.
Nybygg av verkstedbygg i bydel Alna, Oslo
Verkstedbygg med 130 meters lengde. Bygget er tenkt å romme tre spor og vil bli ca 32 meter bredt.
Nybygg av leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr: 126/33, 31. Passivhus.
Ny- og ombygging til skole i bydel Sagene, Oslo, trinn 2
Sandakerveien 24D med flere. Gnr/Bnr: 221/145, 221/146 og 221/143.
Nybygg og ombygg av verkstedbygg med kontorlokaler i bydel Nordre Aker, Oslo
Nye og bedre lokaler for drift og vedlikehold av Bymiljøetatens skiløypemaskiner mm.
Nybygg av tremannsboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
En del av parkeringsløsningen kan baseres på EL-delebiler og EL-lastesykler. Gnr/bnr: 75/1078, 75/1222, 75/496.
Nybygg av tre-mannsboliger og leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
Oppføring av tremannsbolig, tomannsboliger og leilighetsbygg.
Om-ny-og tilbygg av kontor i bydel Sagene, Oslo
BREEAM-sertifisering som minimum «Very Good». Montering av solcellepaneler: Solcellespesialisten AS. * Tilbygg mot Sannergata * Påbygg og tilbygg på eksisterende lavblokk * Paviljong i parklandskapet mot vest og Akerselva * Full innvendig og utvendig rehabilitering/ombygging, inkl. full fasadeutskifting. * Oppgradering utearealer
Nybygg og ombygg av boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
Brenneriveien 1 og Hausmanns gate 42. Gnr/bnr 208/304, 208/60. 1436 m2 nybygg og 735 m2 ombygg. Deler av 1.etasje i Hausmanns gate 42 rammesøkes som rålokale for fremtidig næring.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjerke, Oslo
Boligbygg plan 2-6 med totalt 22 leiligheter. Forretningsbygg i plan U1 og 1.
Etablering av to nye likeretterstasjoner på Majorstuen, Oslo
To stk likeretterstasjoner ved Majorstuen stasjon.
Nybygg av rekkehus i bydel Østensjø, Oslo
Gnr/bnr: 146/116, 117. Ca 200 kvm per enhet.
Nybygg av næring i bydel Bjerke, Oslo
Forretningsbygg i plan U1 og 1.
Etablering av sykkelgate og fortau Grefsenkvartalet i Oslo
Ca. 240 meter. Anleggsperioden er beregnet til 12-16 måneder.
Oppføring av tomannsboliger i bydel Ullern, Oslo
Rammetillatelse for 2 tomannsboliger er gitt. Gnr/bnr: 28/1278, 28/378.
Utvidelse-og ombygg alternativt riving-og nybygg av barnehage i Oslo
2-3 etasjer. Utvide barnehagen fra dagens 4 avdelinger til 8-10 avdelinger. Gnr/bnr: 96/89 og 188.
Nybygg av handel/forretningsbygg i Oslo
Omfang er ikke fastsatt. Ca. 1000 m2 handel planlegges.
Nybygg av firemannsboliger i bydel Vestre Aker, Oslo
Gnr/bnr: 12/315, 324, 373. byggemåneder 12-18 måneder
Nybygg av tomannsboliger i bydel Nordstrand, Oslo
Pipe og ildsted: Fibotex AS, Per Asplund.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.