Aktuelle nybygg i Volda

Nybygg av boligfelt i Volda kommune
7 eneboliger og 1 tomannsbolig.
Etablering av fritidsbustader i Volda
Gnr. 91, bnr. 2 m.f. lPlanforslaget legg til rette for etablering av 11 fritidsbustader i eit samla felt, med tilkomst via eksisterande skogsveg.
Opparbeidelse av infrastruktur til boligfelt i Volda kommune
Infrastruktur for 7 eneboliger og 1 tomannsbolig.
Etablering av gangvei i Volda kommune
Arbeida omfatter grunn- og terrengarbeider, natursteinsarbeider, betongarbeider, rekkverk og tilstelling av plen- og bed-arealer. Det skal etableres ny gangvegforbindelse i gangvegsystemet mellom Berte Kanutte-bygget og Kårstadvegen 4. Trasé er planlagt nord/aust for Nedretun. I prosjektet inngår også etablering av nye biloppstillingsplasser i forlenging av eksisterende plasser. Lengde gangveg ca 90 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.