Aktuelle nybygg i Tingvoll

Nybygg av landanlegg på Torjulvågen, Tingvoll
Tre produksjonsenheter på cirka 1.500 kvadratmeter hver.
Etablering av veikryss og adkomstvei m.m. ved E39 i Tingvoll kommune
Det skal etableres nytt veikryss til E39, og adkomstveg parallell med europavegen til hallen. Området rundt hallen skal etableres på gitt høyde, planeres og opparbeides i henhold til utomhusplan. Dette inkluderer også tomt for ny brannstasjon. Overvannshåndtering, belysning, skilting, gjerder, autovern mm. skal også etableres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.