Aktuelle nybygg i Sykkylven

Nybygg av VA-anlegg i Sykkylven
VA-anlegg Haugbukta omfatter 0,6 km grøfteanlegg med tilhørende 1 km VA-ledninger Ø32 - Ø500, grunnarbeid for 1 stk avløpspumpestasjon og 0,1 km Ø280 sjøledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.