Aktuelle nybygg i Sykkylven

Rassikring på Fv 60 Fet i Sykkylven
Prioriteringstall 2,7 (middels) i rassikringsplan. Fjerne masse til magasin og lage voll. Kanskje kulvert.
Fangvoll på Fv 60 Lade III i Sykkylven
Prioriteringstall 2,5 (middels) i rassikringsplan. Fangvoll eller overvåking med radar.
Fangvoll på Fv 60 Lade II i Sykkylven
Prioriteringstall 2,5 (middels) i rassikringsplan. Fangvoll eller overvåking med radar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.