Aktuelle nybygg i Surnadal

Nybygg av leilighetsbygg med parkeringskjeller i Surnadal kommune
Det planlegges leilighetsbygg med parkeringsanlegg i kjeller. Planområdet er ca 2,5 daa. Leiligheter fra ca 70-110 m2. Bygningsmassen er delt i to, med to separate bygg, forbundet med svalgang. Lavblokk.
Boring for råvannskilde i Surnadal
Sæterbø har hatt store problemer med vasskvaliteten (grunnet bakterier) gjenom de siste årene. Derfor er vi i gang med å auka kvaliteten på råvannet og muligens utbedre renseprosessen på vassverket. Dette ønsker vi å ferdigstille i løpet av 2023 for å eventuelt vurdere et høydebasseng i 2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.