Aktuelle nybygg i Surnadal

Opparbeidelse av infrastruktur for næringsområde i Surnadal
Bygge veg, og etablere infrastruktur med vatn, strøm, avløp (pumpestasjoner) og fiber i det etablerte næringsområdet og nytt næringsområde. Sjømålvegen/Storhølvegen/Vindørvegen.
Nybygg av eneboliger i Surnadal
9 tomter igjen. Byggeklare tomter, infrastruktur er opparbeidet av kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.