Aktuelle nybygg i Molde

Nybygg av grunnskole i Molde område 01
Kapasitet til 392 elever.
Nybygg av boliger i Molde
Del av gnr 227 bnr 2 og del av gnr 227 bnr 154. Planforslaget legger opp til utbygging av 4- mannsboliger, 2- mannsboliger og eneboliger. Intill 38 nye boenheter. Ca 40 daa.
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Anskaffelse av felles rigg- og drift til sykehus på Hjelset i Molde
Entreprise K1101 Felles rigg og drift vil blant annet benyttes til å sørge for god logistikk og flyt på byggeplass, provisoriske elektriske anlegg, renovasjonsstasjon(er), byggeheiser mv. Kontrakten gjennomføres som en NS 8405 entreprise, der store deler av arbeidet vil avregnes etter medgått tid og materiell.
Nybygg av bru på Fylkesveg 62 i Molde
INVESTERINGSPROGRAM FYLKESVEGAR 2022-2031.
Utbygging av bredbånd i Møre og Romsdal fylke, delkontrakt 5
Felles utlysning for: Sunndal (Fjellgardene og Vriomdalen/Innderdalen), Aure Sør (Halses og Golma), Rauma (Verma, Rødstøl-Brude, Grøvdalen, Lyngheimsgjerdet, Myrbøen-Alnes, Brøstdalen) Molde (Sekken, Malo-Horsgård), Hustadvika (Sorset-Krekvikbogen) Tingvoll (Aspøya), Smøla (Nelvika-Kongsvatnet, Kuli og Hestøya, Skjølberg, Litlneset-Hopen), Gjemnes (Angvika-Aspåsen, Bergsøy Nord, Angvik-Brakstad/Molde), Herøy (Goksøyr)
Etablering av småhus i Molde kommune
2 stk småhus/modulhus på ca 40 m2 BRA for en én-persons husstand. Småhusene må utformes robust, da de tilrettelegges for personer med rusproblemer og/ eller psykiske lidelser. Husene skal inneholde bad, soverom, åpen kjøkken- og stueløsning, utvendig bod og teknisk rom. Husene kan levers som plassbygd eller modulbygg/ferdighus, det viktigste er at konstruksjon er konstruert slikt at man kan flytte boligen med lastebil og (mobil)kran om nødvending. Det er viktig at boligen ivaretar bokvalitet for beboerne og opprettholder estetiske kvaliteter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.