Aktuelle nybygg i Molde

Nybygg av sykehus på Opdøl i Molde
Avfallssug: Marimatic Oy.
Nybygg av boliger på Nesjestranda i Molde kommune
Ca. 200 boenheter. Eneboliger, rekkehus, småhus i kjede og lavblokker. Lekeplasser og friområder. Total areal ca. 250 000 kvm.
Nybygg av boliger i Molde
Ca. 150 boenheter.
Etablering av næringsområde i Molde kommune
Gnr/bnr: 33/12, 33/188, 33/408.
Nybygg av grunnskole i Molde område 01
Kapasitet til 392 elever.
Etablering av sjøfront i Molde
Det er gjennom mange år gjennomført store investeringer for å åpne sentrum ut mot den flotte Fannefjorden. Sjøfronten 2 er foreløpig det siste prosjektet i rekken av det som skal skape en «Sjøfront» fra Storkaia i vest til fergeleiet for E39 øst for Molde sentrum. Mittetkaia er kaien sør for Hamnegata 35 til 45 og opp mellom Hamnegata 45 og 47, nord til bussholdeplassen. Ny Mittetkai blir liggende mellom bygningsrekken og den nye kaien i Sjøfronten 2. Bygging av ny Mittetkai oppå eksisterende kai, fundamentert på peler til berg.
Infrastruktur for boligområde på Kringstad, Molde kommune
Tidligere prosjektnavn: Kringstad boligområde
Nybygg av seniorleiligheter i Molde
15 leiligheter og 3 rekkehus.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Molde, trinn 2
Totalt 20 leiligheter. Nibesystem for oppvarming. Ikke behov for tømrer. Infrastruktur er ferdig.
Nytt skredoverbygg på Fv 191 Småteigane I i Nesset
På prioriteringsliste for riksvegnett Region Midt. Prioriteringstall 3,8 (høy). Skredtype snø, stein.
Oppføring, drift, nedriggning og fjerning av boligrigg mm ved Hjelset akuttsykehus
Oppdraget består i oppføring, drift, nedrigging og fjerning av boligrigg, kontorrigg, kantinerigg og lomp ved anleggsplassen for byggingen av akuttsykehuset på Hjelset. I dette består kontraktsarbeidene hovedsakelig av: - Overnattingsfasiliteter/-tjenester - Kontorfasiliteter/-tjenester - Bespisningsfasiliteter/-tjenester - Lomp og spiserom - Renhold - Resepsjon - Aktivitets-/trimrom og sosial sone - Opsjon: Etablering av midlertidig kjøkken for ordinær kjøkkendrift i Helse Møre og Romsdal
Utbygging av bredbånd i Molde kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvar for å sikre at utbygging av bredbånd med offentlig støtte i 10 kommuner blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. I kunngjøringa står derfor Møre og Romsdal fylkeskommune som oppdragsgiver, men det er den enkelte kommune, jf. pkt. 1.2.1 i konkurransegrunnlaget, som er kontraktspart og ansvarlig for sitt delprosjekt. Fylkeskommunen har ansvar for å sikre at utbygging av de 11 delprosjekta blir lyst ut som en samla konkurranse, i tråd med anskaffelsesregelverket og statstøtteregelverket. Aktuelle leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av delprosjekta. Det blir tatt forbehold om godkjenning og finansiering av kostnadene i det enkelte kommunestyret, og at tilbudet er innenfor avsatte midler til prosjektet. Ved begrenset finansiering står oppdragsgiver for det enkelte delprosjektet fritt til å avlyse konkurransen.
Etablering av boliger i Midsund
Det skal etableres tre leiligheter i etasjen over. I tillegg er det tenkt 2-3 hus med 2 boenheter per bygg. Bebyggelsen er tenkt å oppføres i to etasjer med saltak. For plassering av ny bebyggelse skal et område i sjøen fylles ut. Gnr. 448, bnr. 117 m.fl.
Rassikring på Fv 191 Bjørkimellom i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (høy). Skredtype stein.
Kanalisering, magasin og kulvert på Fv 191 Yste Bjørk i Nesset
Eventuelt tunnel. På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,7 (høy). Skredtype snø.
Nybygg av energisentral og garasje ved kunstgressbane i Molde
Etablering av ny energisentral i et nytt teknisk bygg (garasje), nye varmepumper samt bytte av sjøvannspumper i teknisk bygg ved Fjærestua. Denne konkurranse skal pågå parallelt med en konkurranse om renovering av kunstgressbanen.
Etablering av støttemur ved deponi i Molde kommune, trinn 1
Det skal settes opp en støttemur langs kanten på eksisterende deponi, lengde ca. 132 meter. Kontrakten omfatter nødvendig grunnarbeid og betongarbeid til denne muren.
Rassikring på Fv 191 Viketunnelen Nord i Nesset
På prioriteringsliste for rassikring Region Midt. Prioriteringstall 3,5 (middels).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.